סרטוני הדרכה לשימוש במערכת דיגיפארם

איך להזמין קישורים מהמערכת

איך להזמין תוכן מהמערכת

איך להגיש תיקונים למאמרים איכותיים

איך לבחור 2 אנקורים שייצאו מכתבה אחת בהזמנת קישורים